Komitet redakcyjny

Komitet redakcyjny czasopisma Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et Administratio”

Redaktor Naczelny: 

dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

Zastępca Redaktora Naczelnego:

dr Dorota Semków

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:

dr Paweł Majka

dr Konrad Kędzierski

dr Dorota Habrat

Sekretarze redakcji: 

mgr Izabela Kułak

mgr Oskar Bróż

Rada naukowa:

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,

dr hab. Monika Münnich, prof. KUL,

prof. h.c. doc. JUDr. Maria Bujnakova, CSc- Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

prof. Teresa Russo- Uniwersytet Salerno,

doc. JUDr. Gabriela Dobrovicova, CSc- Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

dr hab. Mieczysław Goc, prof. UR

dr hab. Jarosław Kostrubiec- UMCS,

dr Dariusz Żak – KUL,

dr Diana Cirmaciu- Uniwersytet w Oradei,

dr hab. Sławomir Patyra- UMCS,

prof. Dmytro Byelov- Uniwersytet w Użhorodzie