PolskiAngielski

Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.
Profesor w  Katedrze  Teorii  Państwa i  Prawa  na  Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika
w Koszycach oraz w Zakładzie Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 1981 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Pavla Josefa Šafarika w Koszycach, uzyskując akademicki tytuł JUDr. W 1989 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych (CSc.) w zakresie prawa gospodarczego i finansowego. W latach 1993-1997 kierownik Katedry Teorii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Od 2005 roku docent, doktor habilitowany w zakresie teorii państwa i prawa. W latach 2007-2011 Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Autorka ponad 60 opracowań naukowych. Pełni funkcję doradcy Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej.