PolskiAngielski

Doc. JUDr. Mária Kiovská

Profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz w Zakładzie Ustrojów Państw Europejskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1975 roku absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. W 1977 roku uzyskała akademicki tytuł JUDr. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W 1989 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych (CSc.) w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Braty- sławie. W 2001 roku uzyskała stopień docenta - doktora habilitowanego w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W latach 2003-2011 pełniła funkcję Prodziekana na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Autorka podręczników akademickich, a także wielu prac naukowych opublikowanych w kraju i zagra- nicą.