PolskiAngielski

Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňaková

Prorektor Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

Profesor w Katedrze Prawa Finansowego i Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Od  1976  roku  absolwentka  Wydziału   Prawa  Uniwersytetu  Pavla  Jozefa  Šafárika
w Koszycach. W 1978 roku uzyskała akademicki tytuł JUDr. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W 1988 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych (CSc.) w zakresie prawa handlowego i finansowego. W 2002 roku została docentem, uzyskując stopień doktora habilitowanego. W latach 1993-1996 pełniła funkcję Prodziekana, a w latach 2003-2011 - Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. W latach 2000-2003 była przewodniczącą    Akademickiego    Senatu   Wydziału   Prawa   Uniwersytetu   Pavla   Jozefa   Šafárika
w Koszycach. W latach 2007-2012 powołana przez Prezydenta Republiki Słowackiej na członkini Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej. Jest autorką wielu podręczników akademickich, monografii oraz 127 artykułów i referatów opublikowanych w kraju i za granicą. Od 2007 roku Profesor honorowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.