PolskiAngielski

Assist. Prof. Dr. Mustafa Yasan

Adiunkt w Zakładzie Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sakaryi (Turcja). W 1996 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ankarze. W 1997 roku został asystentem w Zakładzie Prawa Handlowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Administracji na Uniwersytecie Celal Bayar w Manisie. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra w Instytucie Nauk Społecznych na Uniwersytecie Marmara. W 2007 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Marmara. W 2010 roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Atatürk na stanowisku adiunkta. Od 2014 roku jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sakaryi. Specjalizuje  się w  prawie handlowym  oraz  prawie  spółek kapitałowych.  Jest autorem licznych publikacji (monografii i artykułów) z zakresu prawa handlowego, w szczególności przedsiębiorstw handlowych, prawa spółek kapitałowych, nieuczciwej konkurencji i etyki, itp. Zrealizował dwa projekty badawcze na Uniwersytecie w Atatürk, pełnił w nich funkcję kierownika. Odbył wiele międzynarodowych akademickich wizyt studyjnych w charakterze profesora wizytującego, jak również wygłosił kilka wykładów gościnnych, m.in. w Wielkiej Brytanii i Polsce.