PolskiAngielski

Miruna Mihaela Tudoraşcu

Lect. PhD. Miruna Mihaela Tudorascu

Prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Grudnia 1918” w Alba Iulii (Rumunia). Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cluj-Napoca (2000). Od 2007 roku asystentka na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, od 2010 roku – doktor nauk prawnych.  Autorka wielu  monografii
i artykułów z zakresu prawa cywilnego. Organizatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych oraz licznych europejskich projektów badawczych.