PolskiAngielski
Jesteś tutaj: Komitet redakcyjny > Jan Filip

Prof. JUDr. Jan Filip

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Republika Czeska.
Od 1993 roku doktor habilitowany, docent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych. Od 1998 roku Profesor tytularny w zakresie prawa konstytucyjnego, mianowany przez Prezydenta Republiki Czeskiej. Od 1996 roku redaktor naczelny "Časopis pro právní vědu a praxi", członek wielu komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism w Republicej Czeskiej i w Polsce. Autor trzech monografii, około 200 artykułów i studiów oraz około 100 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych. Współautor komentarza do Konstytucji Republiki Czeskiej oraz Ustawy o Sądzie Konstytucyjnym.