PolskiAngielski

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Profesor   zwyczajny,  kierownik   Katedry  Prawa  Konstytucyjnego  na  Wydziale  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W latach 1998-2008 profesor i kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). W latach 2006-2010 Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek-korespondent Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury z siedzibą w Paryżu oraz hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Politycznych i Moralnych. Doktor honoris causa czterech uniwersytetów europejskich, członek kilkunastu towarzystw oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i zagranicą. Autor ponad 290 prac naukowych (monografii, podręczników, komentarzy, studiów i artykułów) z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa porównawczego, w tym kilkudziesięciu w językach obcych. Wygłosił ponad 120 wykładów gościnnych na ponad dwudziestu uniwersytetach europejskich i amerykańskich. Odznaczony wieloma nagrodami, orderami i odznaczeniami w Polsce, Niemczech i Australii.