PolskiAngielski

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Profesor  zwyczajny  na  Uniwersytecie  Mikołaja  Kopernika w  Toruniu od 2006 r. W latach 1996-1999 Prodziekan,  a  w  latach  1999-2005   Dziekan   Wydziału   Prawa   Uniwersytetu   Mikołaja   Kopernika
w  Toruniu.  W  latach  1990-1992  doradca  i  sekretarz  naukowy  Komisji  Konstytucyjnej  Senatu  RP
I kadencji.  W latach 1993-1996 doradca Szefa Kancelarii Senatu RP. W latach 1999-2002 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP. Przez trzy kadencje wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Stypendysta Rządu Włoskiego i Senatu Republiki Włoskiej.
Autor  270 prac naukowych, w tym 9 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich, opublikowanych także w językach obcych: angielskim, włoskim, czeskim i ukraińskim. W 2006 r. odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim.
W 2009 r. członek Grupy Eksperckiej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów dla przygotowania propozycji nowelizacji Konstytucji RP z 1997 r. W latach 2006-2009 Przewodniczący Zespołu Prawnego Rady  Głównej  Szkolnictwa Wyższego. Członek  i  założyciel  wielu  prestiżowych  organizacji i między-narodowych  stowarzyszeń  prawa  konstytucyjnego  oraz  kolegiów  i  rad redakcyjnych ogólnopolskich
i zagranicznych czasopism naukowych. Uczestnik i organizator  licznych międzynarodowych konferencji naukowych.