PolskiAngielski

Prof. dr hab. Elżbieta Ura

Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka ponad 160 publikacji, monografii, podręczników i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego: głównie bezpieczeństwa i porządku publicznego; służby cywilnej i pracowników samorządowych oraz problemów administracyjnego prawa ustrojowego i materialnego. Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego od 2002r., ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,