Dane kontaktowe

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów
Adres e-mail redakcji czasopisma: iusetadministratio@ur.edu.pl

Kontakt z Sekretarzem Redakcji: obroz@ur.edu.pl