Teleaddress Information

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów
Sekretarz redakcji:
e-mail: iusred@univ.rzeszow.pl

Pavol Jozef Šafárik University
Faculty of Law
UPJŠ – Faculty of Law
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Universitatea “1 Decembrie 1918” Din Alba Iulia
Facultatea de Drept si Stiinte
Sociale
Alba Iulia, Strada:N. Iorga nr.11-13,
Cod Postal:510009